למה מטמון

חברות רבות בתחום ההשקעות מתעסקות בעיקר בלמקסם את רווחיהם ושוכחות את המשקיעים ואת החברות עצמן שהתחייבו לקדם. חברת מטמון השקעות אינה כזו, קידום החברות המושקעות ויצירת חיבור מוצלח בין היזם לחברה המושקעת הן בראש סדר מעייניה. חברת מטמון השקעות מעוניינת בשותפות אמיתית ולא רק על הנייר שתקדם את שני הצדדים. חיבור מוצלח בין היזם להשקעה נכונה אינו דבר של מה בכך, לצורך קיום השקעה מוצלחת ישנו הצורך להתאים את היזם הנכון להשקעה המתאימה, שילוב כוחות אשר יניב לשני הצדדים, ברשות מטמון השקעות הכלים ליצירת שילוב שכזה.

החברה מנוהלת ע”י דירקטוריון בעל ניסיון רב בתחום ההשקעות, העסקים וטיפוח יזמות עסקית.