פרופיל החברה

חזון החברה
יצירת ערך בר קיימא לבעלי המניות ולמשקיעים על ידי חקר ואיתור, פיתוח ותחזוקת מיזמים ישראליים המצויים בעיקרם בדרום הארץ, בעלי פוטנציאל לפיתוח עסקי רב לאומי.
חזון החברה
יצירת ערך בר קיימא לבעלי המניות ולמשקיעים על ידי חקר ואיתור, פיתוח ותחזוקת

כללי
מטמון השקעות בנגב בע”מ הינה חברה להשקעות ולניהול עסקי עבור משקיעים מהארץ ומהעולם. הניסיון ארוך השנים של בעליה ויקיריה כולל קישוריות גבוהה למשקיעים לחברות ומיזמים המחפשים השקעות לקיום פיתוח עסקי.
מטמון השקעות מתמחה באיתור משקיעים, חברות ומיזמים בעלי יכולת צמיחה רב לאומית, בביצוע השקעה בהן, ובליווי תהליכי הפיתוח של החברות. מטמון השקעות תדאג להצבת אבני דרך לניתוב החברה להשגת מטרותיה על פיהן בוצעה ההשקעה.
מטמון השקעות מתמחה בהפניית משקיעים לחברות לקיום השקעה ישירה של משקיע בחברה.
מטמון השקעות מתמחה בייצוג חברות מחו”ל בישראל ובייצוג חברות ישראליות בארה”ב ואירופה.
מטמון השקעות מעמידה את הניסיון של מייסדיה ומנהליה ויקיריה לסייע בתהליכי הפיתוח העסקי של החברות להשגת המטרות העסקיות שהוגדרו בעת ביצוע ההשקעה.
מטמון השקעות מתמחה באבחון ,לווי ופיתוח רעיונות עסקיים.
מטמון השקעות רואה באזור הנגב את כר הפעילות העיקרי שלה, יחד עם זאת תפעל לקיום השקעות גם מחוץ לאזור גיאוגרפי זה.
מטמון השקעות בנגב מייצרת ערך מוסף מהותי ללקוחותיה ולמשקיעיה תוך קיום ערכים גבוהים של תרבות ארגונית, עסקית וניהולית.