תקציר מנהלים להשקעה בחברה

מטמון השקעות בנגב הינה חברה להשקעות, קישור מיזוגים , ולניהול עסקי, למשקיעים ולבעלי החברות מהארץ ומהעולם. החברה הוקמה על בסיס ניסיונם רב השנים של מקימיה. מטמון השקעות מתמחה בגיוס משקיעים מהארץ ומהעולם ואיתור אפיקי השקעה ומיזוגים עם פוטנציאל צמיחה רב שנתית בשווקים העולמיים, תוך מתן עדיפות לאזור הנגב.
החברה רואה לנגד עיניה את טובת המשקיע והמושקע,והממוזגים, והתאמת ההשקעה לאופי המשקיע,המושקעת, והממוזגים על מנת ליצור תשואה מקסימאלית עבור ההשקעה והמיזוג ,תוך צמיחת החברה.
מוקדי הרווח של החברה נובעים מחמישה אפיקים שונים:

· מייעוץ עסקי
· מתווך עסקי, ומיזוג חברות
· ממכירת מניות אשר נתקבלו כתמורה מהחברות
· מחלוקת דיווידנדים מהחברות
· מליווי ניהולי

מנהלי מטמון פועלים באופן דינאמי למציאת עיתויים והזדמנויות נכונים
לקניה ומכירה, של אחזקות המשקיעים בחברות, ו/או הנפקה של החברות
המתאימות. כל זאת לטובת המשקיע, והמושקע, והממוזגים בהתאמה.
התחזית הינה כי תתקיים רוטציה של חברות מושקעות כל זאת על פי
ההזדמנויות שיתהוו בשוק.
משאבי הניהול של מטמון השקעות בנגב מוכוונים לקיום ליווי ניהולי צמוד
בכעשר חברות בעת ובעונה אחת.

מטרות
איתור חברות בעלות פוטנציאל עסקי לא ממומש תוך מתן דגש על
התאמת אופי החברה המושקעת למשקיע ולמושקע ולממוזגים.
השאת ערכי החברות המושקעות ומיצוי הפוטנציאל העסקי תוך
יצירת ערך מוסף עבור המשקיעים והמושקעים, ע”י ליווי החברות
המושקעות להשגת המטרות על פיהן בוצעו ההשקעות או המיזוגים

. יעדים
איתור חברות בעלות פוטנציאל צמיחה להשקעה או למיזוג.
איתור משקיעים מישראל ומחוצה לה, והבאתם למימוש השקעות.
צמיחה שנתית של 15%.

* השקעה ברכש חברת ייעוץ שאותרה ומוסכמת

מוקדי רווח והכנסות של מטמון השקעות
1. הכנסות מייעוץ.
2. הכנסות מתיווך עסקי
3. הכנסות ממכירת מניות –בגין תווך עסקי ובתמורה ללווי
עסקי והבאת המשקיע ,ומיזוג חברות.
4. הכנסות מדיווידנד
5. ליווי ניהולי.

הצעה למשקיע
מטמון מציעה למשקיע 30% מהחברה.
המשקיע המעוניין מוזמן לבדוק את נכס החברה.

לקשר יש לפנות אל: מר דוד סיניגליה יו”ר ומנכ’’ל
משותף Chairman &joint -CEO

טל בישראל : 050-4601-043/ 08-651-9959
טל בארה”ב : 702-610-1292
דוא”ל : david@matmonnegevinvestments.com
מטמון השקעות בנגב
Matmon Enterprises LLC
פארק התעשיות עומר
מיקוד 84965